Plaza

Parametry techniczne:

Klasa użytkowa: 22
Warstwa użytkowa: 0,2 mm
Grubość całkowita: 2,8 mm
Waga całkowita: 1500 gr / m2
Dostępne szerokości:  200CM, 300CM, 400CM